זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הציונים מתקוממים נגד ''המתיונים''-המתבוללים. אך באותה שעה הרי היתה חזית ''מלחמתנו'' מופנית נגד אכרי המושבה האדורים, אותם היה קשה ומוזר מאד להציג בתפקיד של ''מתיונים'' ו''מרשיעי ברית''. בכל זאת מצאתי את הדרך, כי על כל פנים התקוממו המכבים בגבורתם, סירבו להכנע ונשאו ברמה את דגל השחרור (כמו שאנו הפועלים עושים). בסוף נגררתי בשטף הדיבור מן ה''משל'' אל ה''נמשל'' בהביעי אתהתמרמרותנו נגד האכרים המתנכלים בחופשנו עד כדי למנוע עריכת נשף חנוכה אמרתי, שהמושבה הזאת ראויה להקרא ''פתח יאש'' במקום פתח-תקוה, כי התנהגות ראשיה כלפי הפועלים מדכאה עד ליאוש...

אפשר, שהחברים גמלו לי באותו רגע במחיאות-כפים על המימרא החריפה, אך כשנפוצה השמועה עליה במושבה עשתה רושם רע מאד. הדבר הגיע גם לאזני הד''ר מזיא, שעבדתי בפרדסו (עוד מקודם באו אליו בתלונות על ''ההתנהגות הרעה'' של הפועלים, אך אחרי שמעו את הסברת א. ד. גורדון בענין הסכסוך החליט לא לפגוע בחופש של פועליו ולהשאיר את כולם בעבודה). כשבא מקץ ימים מספר אל המושבה שלח לקרוא לי והוכיחני על הביטוי החריף שנפלט מפי. כשהבעתי את צערי על פליטת-הפה, קבל את התנצלותי. ואכן הנני מרגיש חובה להביע גם כאן את חרטתי על אותו ביטוי מר. סוף-סוף זכינו לראות, שהמושבה הזאת היתה באמת פתח-תקוה לאלפי יהודים שמצאו בה מקלט ומחיה בחופש, בלי הגבלות מפלגתיות ומעמדיות.

74

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא