זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בתצלום: כפר-סבא בחורבנה

*

במשך המלחמה נשכח המקום, והארגז איננו. גם המכשיר המגנטי שהביא המהנדס שכנאי לא הצליח ''להריח'' את המקום, וארגז התעודות נשאר לנוח על משכבו בשלום עד קץ הימין. למזלנו עלה בדעתו של מר זפרן, מנהל ספרי האחוזה, לערוך לפני גניזתם רשימה קצרה של שמות בעלי הקרקעות ומספרי החלקות שלהם - רשימה קטנה שאפשר להסתירה בנקל - על סמך רשימה זו נתאפשר לגשת לסידור ספרי האחוזה מחדש.

אשר לקימום המתישבים שנהרסו ממעמדם, השתדל הועד, שהממשלה תשלח ועדה לכפר-סבא מטעם המשרד לתביעות פיצויים כדי שתחקור ותרשום את הנזקים שנגרמו לנו על-ידי הצבא הותומני. אז חשבנו, שלפי תנאי השלום תחויב ממשלת טורקיה לשלם בעדם פיצויים. הועדה באה ואישרה בתעודות, כי רוב כרמי השקדים, הזיתים, הגפנים ויערות האקליפטוס נעקרו והיו לבער על-ידי הצבא הטורקי וגם הבנינים נהרסו.

על סמך רשימות אלה היה אפשר לקבוע את הסכום, שממשלת טורקיה תצטרך לשלם לבעלי כפר-סבא. אלא שבטרם הגיע תור

147

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא