כפר-סבא - העיר ה-26, 1962

כפר-סבא - העיר ה-26, 1962Disclaimer


מאמרים על כפר-סבא העיר 26 ב-1962


מכתב: למשה חיים שפירא , שר הפנים
להעניק לכפר-סבא מעמד של עיר

19.10.1961

שיחה עם זאב גלר, מזכיר המועצה המקומית כפר-סבא
על הנושא: מעמד של עיר לכפר-סבא- מדוע?
N/D

יותר גבוה, יותר צפוף
שיחה עם מרדכי סורקיס, ראש עירית כפר-סבא
מאת שלמה אנגל

כפר-סבא היתה לעיר
חרות, 8.5.1962

חללי המחתרת בני כפר-סבא
חרות, 8.5.1962

מרץ נעורים לפיתוח כפר-סבא
חרות, 8.5.1962

עיירתי כפר-סבא
חרות, 8.5.1962

האיש שצמח עם עירו
ברוך פריבר מראשוני כפר-סבא
חרות, 8.5.1962

כפר-סבא בת ששים
ממושבה קטנה - למרכז השרון הדרומי
מאת סופר ''למרחב בשרון

N/D בעד ונגד מעמד עיר לכפר-סבא
שלמה אנגל, יוסף יודלביץ, מרדכי סורקיס
דבר, 21. 12.1961

כפר-סבא - העיר ה-26: ממושבה לעיר
על המשמר, 6.5.62

כפר-סבא - העיר ה-26: מוסדות כלכליים
על המשמר, 6.5.62

כפר-סבא - העיר ה-26: ייחודה של עיר
על המשמר, 6.5.62

כפר-סבא - העיר ה-26: סיכוי לפיתוח והרחבה
על המשמר, 6.5.62

כפר-סבא - העיר ה-26 בישראל: מהצריף הראשון עד בית העיריה
דבר, 1962

כפר-סבא - העיר ה-26 בישראל: כפר-סבא הפועלית
דבר, 1962

כפר-סבא - העיר ה-26 בישראל: התכנית: 50 אלף תושבים
דבר, 1962

כפר-סבא - העיר ה-26 בישראל: העיר תשמור על צביונה החקלאי
דבר, 1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל: יותר גבוה ויותר צפוף
שיחת סופר ''דבר'' בשרון עם ראש- עיריה מ. סורקיס

דבר, 6.5.1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל: יותר גבוה ויותר צפוף
(המשך מעמוד 5
שיחת סופר ''דבר'' בשרון עם ראש- עיריה מ. סורקיס
דבר, 6.5.1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל: ''תחזקנה ידי המחוננים''
מאת ש. אנגל
דבר, 6.5.1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל: למקורות השם ''כפר-סבא''
דבר, 6.5.1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל: ליתר התעצמאות
פ. ספיר
דבר, 6.5.1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל: תולדות מפעל מים מקומי
מאת א. קרן
דבר, 6.5.1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל: מייסדים שזכו להגיע ליום-חג
דבר, 6.5.1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל:
מן הפרוטוקולים של המועצה:
פועלים ונשים נאבקים על זכותם
דבר, 6.5.1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל: כפר-סבא נס השרון
דבר, 6.5.1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל: ''מושבתנו''
דבר, 6.5.1962

כפר-סבא היתה לעיר בישראל:
ב. כצנלסון וד. בן-גוריון על עבודתם בכפר-סבא

דבר, 6.5.1962

כפר-סבא - עיר תעשייה ופיתוח:
כפר-סבא עיר-תעשיה

דבר, 6.5.1962

כפר-סבא - עיר תעשייה ופיתוח:
מחסן ''טנא'' מקום עבודה לעשרות פועלים

דבר, 6.5.1962

כפר-סבא - עיר תעשייה ופיתוח:
''מגם'' מפעלי גומי מאוחדים

דבר, 6.5.1962

כפר-סבא - עיר תעשייה ופיתוח:
שכון עובדים בכפר-סבא

דבר, 6.5.1962

כפר-סבא - עיר תעשייה ופיתוח:
''חצרות הדר'' - חברת השיכון של כפר-סבא

דבר, 6.5.1962


צור קשר: lesliesmith466@gmail.com