זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

14 נזדמנה לו עבודה ששכרה בצדה, להשגיח על קבוצת פועלים בסלילת מסילת-הברזל לייקאטרינוסלאב דרך העיירה. באחד הימים, כשהגיעה השעה לאכול ארוחת-צהרים נתקל בתגלית בלתי-נעימה: האוכל שהביא אתו בבוקר מהבית נעלם מסלו. לא היו שום סיכויים לברר, מי גנב את אכלו. מה עשה? נטל את חבל-המדידה הארוך וצוה על כל הפועלים לאחוז בו. הוא פנה אליהם ושאל: ''כולם מחזיקים בחבל?''- ''כן!'' ענו הפועלים האוקראינים פה אחד. - ''הגם זה שגנב את אכלי מחזיק בחבל?'' - ''כן, גם אני!,, - ענה אחד הפועלים. - ''ובכן, טוב, הרפו כולכם מהחבל ושבו לאכול, ואתה תשים את אכלי וגם אני אשב לאכול''. כולם פרצו בצחוק. הגנב השיב את הגניבה בבושת-פנים. תחבולת אברהם היתה לשיחת רבים בעיירה.

כפי שאפשר לראות מדוגמה קטנה זו היה להם לצאצאי האורלובים אוצר מרץ וכשרון. הוא לא נתבזבז בתחום הצר של העיירה הקטנה. הם הביאוהו לארץ-ישראל.

בראשונה עלה הבן השלישי צבי, בשנת 1904, אחרי סיימו את שרותו בצבא הרוסי. עד 1907 עבד כפועל חקלאי וכבעל מלאכה - בפתח-תקוה. בסוף אותה שנה הוצע לו ע''י מנהלי הגמנסיה, שהכירוהו עוד מרוסיה להורות בגימנסיה העברית. האיש שהורה לפניו את המקצוע הזה לא הצליח לחנך את זאטוטי היהודים היפואים למשמעת ''גויית''. הוא, כחייל לשעבר, בודאי סיגל לו הרגלים של סדר ומשמעת. וכפי שקיוו יוכל להשרישם גם בחניכיו. באין ברירה הסכים צבי להצעה. כשהתפלאו במשפחה, כיצד יוכל להצליח בתפקיד שלא הוכשר לו מעולם, ענתה אמו: - מה הפליאה? הרשל שלי ידע עוד בקטנותו לעמוד על ראשו ורגליו למעלה... צבי עצמו לא תפס את הענין בפשטות כזו והתנה שיורשה לו לצאת לההשתלם לחוץ-לארץ. אכן יצא פעמים להשתלם, פעם לשוויץ ולגרמניה ואחרי שנים אחדות שוב לשוודיה ולדניה. מאז שרת כל הזמן את החינוך הגופני בגימנסיה, בבית הספר לבנות,

78

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא