שלמה אנגל : קטעי עיתונות

List of Shlomo Engel's Newspaper Clips Collection

Today's date is: 4/19/2024

תוצאות:
82 פריטים
מציג דף 1 מתוך 9:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Next >>]כותרת: למה הלכנו למשמרת? 30 שנה למאבק על העבודה העברית בכפר-סבא מאת שלמה אנגל
מחבר: אנגל, שלמה
עיתון: דבר
מספר גיליון: 11842
תאריך: 13/05/1964
מספר ברקוד: 54כותרת: בדרך לביצור, מאת י. בנקובר
מחבר: בנקובר, יוסף
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1523
תאריך: 01/06/1930
מספר ברקוד: 47כותרת: הגם בשרון?
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1875
תאריך: 27/07/1931
מספר ברקוד: 1כותרת: למצב העבודה בכפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1877
תאריך: 29/07/1931
מספר ברקוד: 3כותרת: פועלי השרון כאיש אחד להגנת העבודה העברית
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1880
תאריך: 02/08/1931
מספר ברקוד: 4כותרת: בשער כפר-סבא
מחבר: מר-דרור
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1883
תאריך: 5/8/1931
מספר ברקוד: 2כותרת: מי התנגד לאריזה עברית בכפר-סבא? מאת מ. לויטה
מחבר: לויטה, מ.
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1897
תאריך: 21/08/1931
מספר ברקוד: 80כותרת: בכפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2127
תאריך: 22/5/1932
מספר ברקוד: 9כותרת: במושבות: בכפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2129
תאריך: 24/5/1932
מספר ברקוד: 10כותרת: בכפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2132
תאריך: 27/05/1932
מספר ברקוד: 11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Next >>]