שלמה אנגל : קטעי עיתונות

List of Shlomo Engel's Newspaper Clips Collection

Today's date is: 4/19/2024


כותרת: אסיפת הנבחרים לימין הלוחמים על העבודה העברית אסיפת-הנבחרים נפרדת מחברה י. בנקובר, לפני לכתו לבית-הכלא. - התשואות לכבודו ארכו שלוש דקות.
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2737
תאריך: 17/05/1934
מספר ברקוד: 181כותרת: אסירי כפר-סבא הובלו לבית הסוהר בירושלים
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2736
תאריך: 16/05/1934
מספר ברקוד: 53כותרת: באספת הנבחרים
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2737
תאריך: 17/05/1934
מספר ברקוד: 182כותרת: בדרך לביצור, מאת י. בנקובר
מחבר: בנקובר, יוסף
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1523
תאריך: 01/06/1930
מספר ברקוד: 47כותרת: בדרכו של מי ילכו אכרי כפר-סבא: בדרכו של סקיבין או של יוזביץ?
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2856
תאריך: 07/10/1934
מספר ברקוד: 78כותרת: בכפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2132
תאריך: 27/05/1932
מספר ברקוד: 11כותרת: בכפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2127
תאריך: 22/5/1932
מספר ברקוד: 9כותרת: בכפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2197
תאריך: 12/08/1932
מספר ברקוד: 34כותרת: במושבות: בכפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2129
תאריך: 24/5/1932
מספר ברקוד: 10כותרת: במושבות: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2151
תאריך: 20/06/1932
מספר ברקוד: 18כותרת: במושבות: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2177
תאריך: 20/07/1932
מספר ברקוד: 29כותרת: במושבות: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2171
תאריך: 13/07/1932
מספר ברקוד: 27כותרת: במושבות: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2165
תאריך: 06/07/1932
מספר ברקוד: 16כותרת: במשמר
מחבר: שטינמן, א
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2765
תאריך: 17/06/1934
מספר ברקוד: 75כותרת: במשמר (המשך)
מחבר: שטינמן, א
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2765
תאריך: 17/06/1934
מספר ברקוד: 76כותרת: במשמרות כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2752
תאריך: 04/06/1934
מספר ברקוד: 62כותרת: במשמרות כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2760
תאריך: 11/06/1934
מספר ברקוד: 72כותרת: במשמרות כפר-סבא: משלחת של התאחדות עולי גרמניה במשמרות
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2759
תאריך: 10/06/1934
מספר ברקוד: 69כותרת: במשמרות כפר-סבא: נכשל עוד נסיון לתיווך
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2743
תאריך: 25/05/1934
מספר ברקוד: 71כותרת: בשער כפר-סבא
מחבר: מר-דרור
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1883
תאריך: 5/8/1931
מספר ברקוד: 2כותרת: דפים מפנקס: אנו עולים ושבים, מאת שמעון קושניר
מחבר: קושניר, שמעון
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2817
תאריך: 16/08/1934
מספר ברקוד: 44כותרת: דפים מפנקס: במחיצת חברים, שכנים ושוטרים, מאת שמעון קושניר
מחבר: קושניר, שמעון
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2809
תאריך: 07/08/1934
מספר ברקוד: 39כותרת: דפים מפנקס: בניקוי בורות-השופכין, מאת שמעון קושניר
מחבר: קושניר, שמעון
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2816
תאריך: 15/08/1934
מספר ברקוד: 43כותרת: דפים מפנקס: בתאים ובחצר, מאת שמעון קושניר
מחבר: קושניר, שמעון
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2815
תאריך: 14/08/1934
מספר ברקוד: 42כותרת: דפים מפנקס: ימים אחרונים (חלק 1), מאת שמעון קושניר
מחבר: קושניר, שמעון
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2822
תאריך: 22/08/1934
מספר ברקוד: 45כותרת: דפים מפנקס: ימים אחרונים (חלק 2), מאת שמעון קושניר
מחבר: קושניר, שמעון
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2823
תאריך: 23/08/1934
מספר ברקוד: 46כותרת: דפים מפנקס: כאן אסור לחשוב! מאת שמעון קושניר
מחבר: קושניר, שמעון
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2812
תאריך: 10/08/1934
מספר ברקוד: 41כותרת: דפים מפנקס: לפני כס המשפט, מאת שמעון קושניר
מחבר: קושניר, שמעון
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2807
תאריך: 05/08/1934
מספר ברקוד: 38כותרת: דפים מפנקס: מכלא לכלא, מאת שמעון קושניר
מחבר: קושניר, שמעון
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2810
תאריך: 08/08/1934
מספר ברקוד: 40כותרת: דפים מפנקס: נסגרה הדלת מאחוריך, מאת שמעון קושניר
מחבר: קושניר, שמעון
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2806
תאריך: 04/08/1934
מספר ברקוד: 37כותרת: דרישת שלום מהמשמרת
מחבר: פרידה ח.
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2753
תאריך: 04/06/1934
מספר ברקוד: 64כותרת: 'הבימה' במשמרת כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2758
תאריך: 08/06/1934
מספר ברקוד: 68כותרת: הגם בשרון?
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1875
תאריך: 27/07/1931
מספר ברקוד: 1כותרת: החזית המכרעת (לקח מלחמת כפר-סבא), מאת י. בנקובר
מחבר: בנקובר, יוסף
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2888
תאריך: 13/11/1934
מספר ברקוד: 51כותרת: החזית המכרעת (לקח מלחמת כפר-סבא), מאת י. בנקובר
מחבר: בנקובר, יוסף
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2882
תאריך: 06/11/1934
מספר ברקוד: 50כותרת: החזית המכרעת (לקח מלחמת כפר-סבא), מאת י. בנקובר
מחבר: בנקובר, יוסף
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2878
תאריך: 01/11/1934
מספר ברקוד: 49כותרת: המשמרות בכפר-סבא הולכות וגדלות
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2745
תאריך: 27/05/1934
מספר ברקוד: 67כותרת: הסופר העברי בחזית ההגנה על העליה והעבודה העברית
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2738
תאריך: 18/05/1934
מספר ברקוד: 65כותרת: ועד אגודת הסופרים במשמרת כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2754
תאריך: 05/06/1934
מספר ברקוד: 63כותרת: ועידת המורים אומרת ''חזק'' לאסירי העבודה העברית
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2792
תאריך: 18/07/1934
מספר ברקוד: 60כותרת: חברי המועצה למאסר חצי שנה
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון:
תאריך: 00/05/1934
מספר ברקוד: 183כותרת: כל האזהרות היו לשוא: עבודה ערבית בקטיף כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2855
תאריך: 06/10/1934
מספר ברקוד: 77כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2157
תאריך: 27/06/1932
מספר ברקוד: 19כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2170
תאריך: 12/07/1932
מספר ברקוד: 26כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2138
תאריך: 03/06/1932
מספר ברקוד: 8כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2167
תאריך: 08/07/1932
מספר ברקוד: 25כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2188
תאריך: 02/08/1932
מספר ברקוד: 24כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2183
תאריך: 27/07/1932
מספר ברקוד: 23כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2182
תאריך: 26/07/1932
מספר ברקוד: 22כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2180
תאריך: 24/07/1932
מספר ברקוד: 20כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2153
תאריך: 22/06/1932
מספר ברקוד: 17כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2762
תאריך: 13/06/1934
מספר ברקוד: 74כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2135
תאריך: 31/05/1932
מספר ברקוד: 12כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2141
תאריך: 07/06/1932
מספר ברקוד: 13כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2163
תאריך: 04/07/1932
מספר ברקוד: 14כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2164
תאריך: 05/07/1932
מספר ברקוד: 15כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2181
תאריך: 25/07/1932
מספר ברקוד: 21כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2212
תאריך: 30/08/1932
מספר ברקוד: 31כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2209
תאריך: 26/08/1932
מספר ברקוד: 30כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2192
תאריך: 07/08/1932
מספר ברקוד: 33כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2200
תאריך: 16/08/1932
מספר ברקוד: 35כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2214
תאריך: 01/09/1932
מספר ברקוד: 36כותרת: כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2172
תאריך: 14/07/1932
מספר ברקוד: 28כותרת: כפר-סבא צמאה למים
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2213
תאריך: 31/08/1932
מספר ברקוד: 32כותרת: למה הלכנו למשמרת? 30 שנה למאבק על העבודה העברית בכפר-סבא מאת שלמה אנגל
מחבר: אנגל, שלמה
עיתון: דבר
מספר גיליון: 11842
תאריך: 13/05/1964
מספר ברקוד: 54כותרת: למה הלכנו למשמרת? חרדה לנשמת הציונות, מחאה נגד כל הישוב מאת יעקב פיכמן
מחבר: פיכמן, יעקב
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2776
תאריך: 29/06/1934
מספר ברקוד: 55כותרת: למה הלכתי למשמרות?: הפגנת רצון האומה לחיות ולהחיות
מחבר: ברש, אשר
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2776
תאריך: 29/06/1934
מספר ברקוד: 58כותרת: למה הלכתי למשמרת?: הלכתי למשמרת כיהודי, כציוני, כמורה וכמחנ
מחבר: לויו, דוד
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2776
תאריך: 29/06/1934
מספר ברקוד: 56כותרת: למה הלכתי למשמרת?: המנשל את הפועל העברי - הוא פושע ישראל
מחבר: אזרחי, מרדכי
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2776
תאריך: 29/06/1934
מספר ברקוד: 57כותרת: למצב העבודה בכפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1877
תאריך: 29/07/1931
מספר ברקוד: 3כותרת: מי התנגד לאריזה עברית בכפר-סבא? מאת מ. לויטה
מחבר: לויטה, מ.
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1897
תאריך: 21/08/1931
מספר ברקוד: 80כותרת: מכפר סבא - לחיפה, מאת י. בנקובר
מחבר: בנקובר, יוסף
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2836
תאריך: 07/09/1934
מספר ברקוד: 48כותרת: משלחת המורים למשמרות כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2795
תאריך: 22/08/1934
מספר ברקוד: 61כותרת: משלחת ועידת המורים במשמרות כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2797
תאריך: 24/07/1934
מספר ברקוד: 59כותרת: משלחת רופאים במשמרות כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2744
תאריך: 27/05/1934
מספר ברקוד: 66כותרת: משלחת של ציוני פולין בכפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2761
תאריך: 12/06/1934
מספר ברקוד: 73כותרת: נקמה בפועלי כפר-סבא - הרעבה
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2627
תאריך: 07/01/1934
מספר ברקוד: 5כותרת: נשים במשמרות כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2741
תאריך: 23/05/1934
מספר ברקוד: 70כותרת: פועלי השרון כאיש אחד להגנת העבודה העברית
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 1880
תאריך: 02/08/1931
מספר ברקוד: 4כותרת: פועלי כ''ס דורשים לעבודה זכותם
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2628
תאריך: 08/01/1934
מספר ברקוד: 6כותרת: פועלי כפר-סבא על המשמר ביום ו'
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2629
תאריך: 09/01/1934
מספר ברקוד: 7כותרת: פסק דינם של חברי מועצת פועלי כפר-סבא
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2735
תאריך: 15/05/1934
מספר ברקוד: 52כותרת: רביזיוניסטים לעזרת עבודה ערבית ב''גן-השרון''
מחבר:
עיתון: דבר
מספר גיליון: 2302
תאריך: 15/12/1932
מספר ברקוד: 79