| התוכן |

כפר-סבא

16/08/1932
גליון מס' 2200

גניבה בכרם. בליל ה' נגנבו מכרמו של מר חייקין ענבים ונזוקו עצים רבים. חמשה פחים מלאי ענבים נשארו במקום, שהגנבים לא הספיקו לקחתם. חושדים, כי השומר הערבי מרדס השכן השייך לה' קרמאן - היחיד בכל הסביבה שבו נהוגה שמירה ערבית, ידע על ההתכוננות לגניבה כי באותו לילה הזמין את השומרים מהכרם שילכו עמו לחתונה לכפר הסמוך. המשטרה מהרצליה לא יכלה לגשת לחיפוש הגנבים לפי העקבות, כי בתחנתה אין גשש, טלפנו למשטרת פ''ת וזו ענתה שהגשש איננו במקום.

- מושל מחוז יפו אישר, לפי הצעת ועד המושבה, את מר דוד לוינברג למוחתר [מוכתר] המושבה.

כדי לאפשר לקהל לבקר בהצגות בת''א הנהיגה: התאחדות הנהגים ''השרון שירות אבטובוסים מיוחד. מת''א לכ''ס יצא אוטו בכל ערב ב-10 ובמוצ''ש - ב-12 בלילה.


| התוכן |